Trang chủ       |     Liên hệ
   Giới thiệu
   Tin tức - Sự kiện
   Hoạt động Hội
   Đối tác - Bạn bè
   Tiếng nói doanh nghiệp
   Người Việt ở Đức
   Đất nước - Con người
   40 năm QHNG Việt Nam-Đức
   Chủ quyền Biển đảo
   Nghiên cứu - Tư liệu
   Văn học – Nghệ thuật
   Diễn đàn
   Thư viện ảnh
   Diễn đàn
   Liên hệ
 
 
 
 
 
 
   Giới thiệu
   Chức năng nhiệm vụ
Ảnh nhỏ
Nội dung trích dẫn
Chi tiết »   

   Cơ cấu tổ chức
Ảnh nhỏ
Nội dung trích dẫn
Chi tiết »   

   Điều lệ hội
Ảnh nhỏ
Nội dung trích dẫn
Chi tiết »   

   Các hội thành viên
Ảnh nhỏ
Nội dung đang cập nhật 
Chi tiết »   

   Hội hữu nghị Việt Nam-Đức

Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Đức được thành lập năm 1985 do cố GS Hoàng Đ́nh Cầu làm Chủ tịch Hội. Năm 1990, Hội hữu nghị Việt Nam – Cộng ḥa Dân chủ Đức (Đông Đức) được thành lập do GSTS. NSND Đ́nh Quang làm Chủ tịch Hội.

Sau khi nước Đức thống nhất, năm 1991, hai Hội hữu nghị của Việt Nam với Tây Đức và Đông Đức sáp nhập thành Hội hữu nghị Việt Nam - Đức, gọi tắt là Hội hữu nghị Việt - Đức (Hội).

Chi tiết »   

 


 HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - ĐỨC

Địa chỉ: 105A Quán Thánh, Ba Đ́nh, Hà Nội
Điện thoại: + 84-24-32115537
Tổng Biên tập Website: Ông Lê Viết Thái, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức
Email:     
hoivietduc@yahoo.com

                            

ictgroup.vn