Trang chủ       |     Diễn đàn       |     Liên hệ
   Giới thiệu
  »  Chức năng nhiệm vụ
  »  Cơ cấu tổ chức
  »  Văn bản pháp lư
  »  Các đơn vị thành viên
   Tin tức - Sự kiện
   Hoạt động Hội
   Đối tác - Bạn bè
   Tiếng nói doanh nghiệp
   Người Việt ở Đức
   Đất nước - Con người
   40 năm QHNG Việt Nam-Đức
   Chủ quyền Biển đảo
   Nghiên cứu - Tư liệu
   Văn học – Nghệ thuật
   Diễn đàn
   Thư viện ảnh
   Diễn đàn
   Liên hệ
 
 
 
 
 
 
   Giới thiệu -> Văn bản pháp lư
   SATZUNG DER VIETNAMESISCH-DEUTSCHEN FREUNDSCHAFTSGESELLSCHAFT

SATZUNG

DER VIETNAMESISCH-DEUTSCHEN FREUNDSCHAFTSGESELLSCHAFT

(Bewilligung im Zusammenhang mit dem Beschluss-Nr. 1455/QD-BNV

 vom 28.12.2007 des Innenministers)

Chi tiết »   

   BESCHLUSS Über die Bewilligung der Satzung der Vietnamesisch-Deutschen Freundschaftsgesellschaft

BESCHLUSS

Über die Bewilligung der Satzung der Vietnamesisch-Deutschen Freundschaftsgesellschaft

 
Chi tiết »   

   Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Đức lần thứ IV nhiệm kỳ 2012-2017
 
 Ngày 03 tháng 11 năm 2012, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam-Đức đă được tổ chức tại Hà Nội.
Chi tiết »   

 


 HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - ĐỨC

Địa chỉ: 105A Quán Thánh, Ba Đ́nh, Hà Nội
Điện thoại: + 84-24-32115537
Tổng Biên tập Website: Ông Lê Viết Thái, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức
Email:     
hoivietduc@yahoo.com

                            

ictgroup.vn