Trang chủ       |     Liên hệ
   Giới thiệu
   Tin tức - Sự kiện
   Hoạt động Hội
   Đối tác - Bạn bè
   Tiếng nói doanh nghiệp
   Người Việt ở Đức
   Đất nước - Con người
   40 năm QHNG Việt Nam-Đức
   Chủ quyền Biển đảo
   Nghiên cứu - Tư liệu
   Văn học – Nghệ thuật
   Diễn đàn
   Thư viện ảnh
   Diễn đàn
   Liên hệ
 
 
 
 
 
 
   Văn bản pháp lư
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ V NHIỆM KỲ 2018-2023

HỘI HỮU NGHỊ

VIỆT NAM- ĐỨC

     CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                       Hà Nội, ngày 04 tháng 8  năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

LẦN THỨ V NHIỆM KỲ 2018-2023

CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – ĐỨC

 

            Ngày 04 tháng 8 năm 2018, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức đă được tổ chức tại thành phố Hà Nội.

 

Tham dự Đại hội có hơn 200 đại biểu là các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội qua các thời kỳ, các Chi hội và Hội địa phương, các doanh nghiệp Hội viên và các đại biểu Hội viên của Hội. Đại hội vinh dự được đón các vị lănh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đại diện lănh đạo các cơ quan Bộ, Ban, ngành ở Trung ương và nhiều Hội Hữu nghị với nhân dân các nước. Đại hội cũng vinh dự được đón Đại biện Lâm thời Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam và các bạn Đức tại Việt Nam. Đông đảo phóng viên báo, đài của Trung ương, Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đă đến dự và đưa tin về Đại hội.

 

            Đại hội đă nghe và thảo luận Báo cáo Tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2012-2018, dự thảo Phương hướng công tác Hội nhiệm kỳ 2018-2023 và Điều lệ bổ sung, sửa đổi của Hội; bầu bằng h́nh thức hiệp thương và biểu quyết Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội. Đại hội được nghe phát biểu chỉ đạo của ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đại hội cũng được nghe phát biểu chào mừng của Ngài Wolfgang Manig, Đại biện Lâm thời Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam. Nhân dịp này, Hội đă được trao tặng Bức trướng của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Đại hội đă bầu 78 Ủy viên Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại cuộc họp đầu tiên, Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023 đă bầu Ban Thường vụ Hội gồm 17 ủy viên, trong đó có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư kư Hội. Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đă được bầu làm Chủ tịch Hội khóa V nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ban Kiểm tra Hội nhiệm kỳ 2018-2023 đă họp và bầu bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án Ṭa án Nhân dân Tối cao, Phó Chủ tịch Hội, Trưởng ban Kiểm tra Hội nhiệm kỳ 2012-2018 tiếp tục làm Trưởng Ban Kiểm tra Hội nhiệm kỳ 2018-2023.

 

            Phát biểu tại Đại hội, ông Đôn Tuấn Phong, thay mặt lănh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đă biểu dương những nỗ lực của Hội và toàn thể hội viên từ trung ương đến địa phương nhiệm kỳ 2012-2018, chúc mừng Ban Lănh đạo mới của Hội và nêu một số ư kiến chỉ đạo cho hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2018-2023.

  

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

 

1. Tán thành Báo cáo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012-2018 về kết quả hoạt động của Hội, ghi nhận những nỗ lực của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012-2018; thông qua Phương hướng công tác Hội nhiệm kỳ 2018 – 2023; Giao cho Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của tập thể, cá nhân hội viên tŕnh bày tại Đại hội và tiếp thu những ư kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện Lănh đạo Đảng, Nhà nước và lănh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để hoàn thiện Báo cáo công tác nhiệm kỳ vừa qua và Phương hướng công tác Hội nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2.Nhất trí thông qua dự thảo Điều lệ Hội bổ sung, sửa đổi nhiệm kỳ 2018-2023.

3.Giao cho Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau:

            - Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Hội trong thời gian tới phù hợp với Chương tŕnh hành động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII, coi trọng tính thiết thực và hiệu quả của từng hoạt động.

            - Căn cứ vào Phương hướng công tác đă được Đại hội thông qua, xây dựng Chương tŕnh công tác toàn khóa và hàng năm của Hội; chỉ đạo các Ban chuyên môn xây dựng chương tŕnh công tác nhằm thực hiện có hiệu quả chương tŕnh hoạt động toàn khóa của Hội; tổ chức và vận động hội viên triển khai các hoạt động đa dạng hơn, hiệu quả hơn, nhằm thúc đẩy các quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân và các đối tác hai nước về kinh tế- thương mại, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, văn hóa, du lịch…; đồng thời nghiên cứu để mở rộng và phát triển hội viên, thành lập thêm các Hội hữu nghị ở địa phương, các Chi hội trực thuộc Hội trung ương .

            - Chủ động mở rộng, đa dạng hóa mạng lưới đối tác ở CHLB Đức và trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của CHLB Đức.

            - Tăng cường công tác thông tin về Hội, góp phần tích cực vào công tác thông tin và tuyên truyền đối ngoại nhằm quảng bá và thu hút người tham gia Hội và hỗ trợ hoạt động của Hội; thường xuyên trao đổi thông tin cho bạn bè của Hội tại CHLB Đức để tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước và vận động bạn bè, đối tác Đức tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong các vấn đề nhạy cảm và giải quyết hậu quả chiến tranh như vấn đề chất độc da cam/dioxin, vật liệu chưa nổ…

            Sau nửa ngày làm việc khẩn trương và hiệu quả, Đại hội đă hoàn thành toàn bộ nội dung Chương tŕnh của Đại hội.

            Đại hội chân thành cảm ơn ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đă đến dự, phát biểu chỉ đạo; cảm ơn các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đă giúp đỡ to lớn về tài chính, nhân lực, vật lực, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

            Đại hội ghi nhận toàn thể hội viên, các tổ chức thành viên và các Hội địa phương đă quan tâm theo dơi, đóng góp ư kiến trong quá tŕnh chuẩn bị Đại hội; đặc biệt biểu dương bộ phận thư kư thường trực đă làm việc trách nhiệm và tận tụy để bảo đảm Đại hội được tổ chức thành công.

            Đại hội mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, phối hợp và cộng tác hiệu quả của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam, các Viện nghiên cứu, các tổ chức, doanh nghiệp Đức tại Việt Nam, các Hội Hữu nghị Đức-Việt và các bạn bè tại Đức đối với các hoạt động của Hội nhằm góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân CHLB Đức.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút, ngày 04 tháng 8 năm 2018.

«  Trở về  

    Những tin bài khác:
         •  SATZUNG DER VIETNAMESISCH-DEUTSCHEN FREUNDSCHAFTSGESELLSCHAFT
         •  BESCHLUSS Über die Bewilligung der Satzung der Vietnamesisch-Deutschen Freundschaftsgesellschaft
         •  Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Đức lần thứ IV nhiệm kỳ 2012-2017

 


 HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - ĐỨC

Địa chỉ: 105A Quán Thánh, Ba Đ́nh, Hà Nội
Điện thoại: + 84-24-32115537
Tổng Biên tập Website: Ông Lê Viết Thái, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức
Email:     
hoivietduc@yahoo.com

                            

ictgroup.vn