Trang chủ       |     Liên hệ
   Giới thiệu
   Tin tức - Sự kiện
   Hoạt động Hội
   Đối tác - Bạn bè
   Tiếng nói doanh nghiệp
   Người Việt ở Đức
   Đất nước - Con người
   40 năm QHNG Việt Nam-Đức
   Chủ quyền Biển đảo
   Nghiên cứu - Tư liệu
   Văn học – Nghệ thuật
   Diễn đàn
   Thư viện ảnh
   Diễn đàn
   Liên hệ
 
 
 
 
 
 
   Chức năng nhiệm vụ
Tôn chỉ, mục đích của Hội hữu nghị Việt Nam-Đức

Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức là tổ chức xă hội của công dân và tổ chức Việt Nam quan tâm hoặc có liên quan các hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân với Cộng ḥa liên bang Đức, tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam - Đức có hiệu quả.

Mục đích hoạt động của Hội là góp phần vào việc tăng cường và mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Cộng ḥa liên bang Đức; tranh thủ sự đồng t́nh, ủng hộ của nhân dân Cộng ḥa liên bang Đức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta; củng cố và phát triển quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, y tế, bảo vệ môi trường giữa Việt Nam và Cộng ḥa liên bang Đức v́ lợi ích của nhân dân hai nước, v́ ḥa b́nh, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xă hội của đất nước.

«  Trở về  

    Những tin bài khác:
Không có tin bài nào khác!
 


 HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - ĐỨC

Địa chỉ: 105A Quán Thánh, Ba Đ́nh, Hà Nội
Điện thoại: + 84-24-32115537
Tổng Biên tập Website: Ông Lê Viết Thái, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức
Email:     
hoivietduc@yahoo.com

                            

ictgroup.vn