Trang chủ       |     Diễn đàn       |     Liên hệ
   Giới thiệu
  »  Chức năng nhiệm vụ
  »  Cơ cấu tổ chức
  »  Văn bản pháp lư
  »  Các đơn vị thành viên
   Tin tức - Sự kiện
   Hoạt động Hội
   Đối tác - Bạn bè
   Tiếng nói doanh nghiệp
   Người Việt ở Đức
   Đất nước - Con người
   40 năm QHNG Việt Nam-Đức
   Chủ quyền Biển đảo
   Nghiên cứu - Tư liệu
   Văn học – Nghệ thuật
   Diễn đàn
   Thư viện ảnh
   Diễn đàn
   Liên hệ
 
 
 
 
 
 
   Chức năng nhiệm vụ
   Cơ cấu tổ chức
Danh sách Ban Thường vụ Hội hữu nghị Việt Nam-Đức khóa IV nhiệm kỳ 2012 – 2017
 

Danh sách Ban Thường vụ Hội hữu nghị Việt Nam- Đức khóa IV nhiệm kỳ 2012 – 2017

Chi tiết »   

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM-ĐỨC NHIỆM KỲ IV (2012-2017)
Danh sách Ban Chấp hàhh Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức nhiệm kỳ 2012-2017 (sắp xếp theo abc)
Chi tiết »   

   Văn bản pháp lư
SATZUNG DER VIETNAMESISCH-DEUTSCHEN FREUNDSCHAFTSGESELLSCHAFT

SATZUNG

DER VIETNAMESISCH-DEUTSCHEN FREUNDSCHAFTSGESELLSCHAFT

(Bewilligung im Zusammenhang mit dem Beschluss-Nr. 1455/QD-BNV

 vom 28.12.2007 des Innenministers)

Chi tiết »   

BESCHLUSS Über die Bewilligung der Satzung der Vietnamesisch-Deutschen Freundschaftsgesellschaft

BESCHLUSS

Über die Bewilligung der Satzung der Vietnamesisch-Deutschen Freundschaftsgesellschaft

 
Chi tiết »   

   Các đơn vị thành viên
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM-ĐỨC
Danh sách các Chi hội trực thuộc và Hội địa phương của Hội hữu nghị Việt Nam - Đức
Chi tiết »   

 


 HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - ĐỨC

Tổng biên tập: PGS TSKH Phan Thanh Tịnh 
Địa chỉ: 105A Quán Thánh, Ba Đ́nh, Hà Nội
Điện thoại: + 84 4 38454547 - Fax: + 84 4 38432756

Email: hoivietduc@yahoo.com

                       vietnam-germany@vufo.org.vn

 

ictgroup.vn